Interpelări
PDF 48kWORD 18k
31 ianuarie 2019
G-000001/2019

Interpelare majoră cu solicitare de răspuns scris și dezbatere G-000001/2019

adresată Comisiei

Articolul 130b din Regulamentul de procedură

Daniel Buda, Theodor Dumitru Stolojan, Marian-Jean Marinescu, Adina-Ioana Vălean, Cristian-Silviu Buşoi, Mihai Ţurcanu, Csaba Sógor, Siegfried Mureşan, Emil Radev, Milan Zver, Romana Tomc, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Danuta Jazłowiecka, Krzysztof Hetman, Franc Bogovič, Anna Záborská, Željana Zovko, Marek Plura, Dariusz Rosati, Tamás Deutsch, Kinga Gál, Norbert Erdős, László Tőkés, Andrea Bocskor, András Gyürk, György Schöpflin, Andor Deli, Pál Csáky, Vladimir Urutchev, Michał Boni, Lívia Járóka, Andrey Kovatchev, Asim Ademov, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Ivica Tolić, Alojz Peterle


  Subiect: Incălcări ale drepturilor copiilor ai căror părinți lucrează în Austria

Anul trecut, Parlamentul Austriei a adoptat un act normativ în temeiul căruia alocațiile de îngrijire a copiilor pentru lucrătorii străini ai căror copii nu locuiesc împreună cu ei în Austria trebuie ajustate în conformitate cu dispozițiile din țara lor de origine. Această măsură ar conduce la o reducere substanțială de la 1 ianuarie 2019 a alocațiilor plătite pentru copiii care locuiesc în Europa de Est. Lucrătorii europeni trebuie să aibă drepturi egale; Comisia nu trebuie să mai tolereze acțiuni cu caracter discriminatoriu care afectează ideea de unitate și solidaritate la nivel european și care ar putea consolida convingerea că în Uniune există cetățeni de categoria întâi și de categoria a doua.

Care este opinia Comisiei cu privire la compatibilitatea cu dreptul UE a noului act legislativ din Austria referitor la indexarea alocațiilor pentru îngrijirea copiilor?

Ce măsuri intenționează să ia Comisia, ca răspuns la încălcarea drepturilor conferite de UE acestor lucrători și copiilor lor?

În cazul în care Comisia intenționează să ia măsuri, cum va proceda în timp util, având în vedere faptul că multe familii se confruntă deja cu dificultăți financiare, ca urmare a dispozițiilor Austriei?

 

Limba originală a întrebării: EN
Ultima actualizare: 12 februarie 2019Notă juridică