15.3.2019
IMCO_AD(2019)632028
СТАНОВИЩЕ
от името на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите
на вниманието на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за предотвратяване на разпространението на терористично съдържание онлайн
(COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD))
Докладчик по становище: Юлия Реда

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 387kWORD 213k
Правна информация