3.9.2019
IMCO_AD(2019)639801
СТАНОВИЩЕ
на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите
на вниманието на комисията по бюджети
относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година
(2019/2028(BUD))
Докладчик по становище: Свеня Хан

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 147kWORD 73k
Правна информация