3.9.2019
IMCO_AD(2019)639801
NUOMONĖ
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto
pateikta Biudžeto komitetui
dėl Europos Sąjungos 2020 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto
(2019/2028(BUD))
Nuomonės referentė: Svenja Hahn

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 137kWORD 71k
Teisinis pranešimas