3.9.2019
IMCO_AD(2019)639801
ATZINUMS
Sniegusi Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
Budžeta komitejai
par Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējā budžeta projektu
(2019/2028(BUD))
Atzinuma sagatavotāja: Svenja Hahn

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 151kWORD 68k
Juridisks paziņojums