3.9.2019
IMCO_AD(2019)639801
AVIZ
al Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor
destinat Comisiei pentru bugete
referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020
(2019/2028(BUD))
Raportoare pentru aviz: Svenja Hahn

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 138kWORD 72k
Notă juridică