13.2.2017
IMCO_AM(2017)599597
Návrh správy
Nicola Danti
(PE595.756v01-00)
Európska agenda pre kolaboratívne hospodárstvo
(2017/2003(INI))

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 1451kWORD 149k
Právne oznámenie