8.2.2017
IMCO_AM(2017)599674
Návrh správy
Dennis de Jong
(PE597.399v01-00)
Fungovanie franchisingu v sektore maloobchodu
(2016/2244(INI))

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 966kWORD 85k
Právne oznámenie