16.2.2017
IMCO_AM(2017)599724
MUUDATUSETTEPANEKUD
80-251
Raporti projekt
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
(PE595.745v01-00)
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb siseturul asukohapõhist piiramist ja muul viisil diskrimineerimist kliendi kodakondsuse, elukoha või asukoha alusel ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ
Ettepanek võtta vastu määrus
(COM(2016)0289 - C8-0192/2016 - 2016/0152(COD))

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 1109kWORD 149k
Õigusalane teave