27.3.2017
IMCO_AM(2017)599726
ИЗМЕНЕНИЯ
447 - 697
Проектодоклад
Мортен Льокегор
(PE597.391v01-00)
Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки по отношение на изискванията за достъпност за продукти и услуги
Предложение за директива
(COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD))

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 646kWORD 261k
Правна информация