27.3.2017
IMCO_AM(2017)599726
ÆNDRINGSFORSLAG
447 - 697
Udkast til betænkning
Morten Løkkegaard
(PE597.391v01-00)
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser for så vidt angår tilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser
Forslag til direktiv
(COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD))

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 607kWORD 225k
Juridisk meddelelse