27.3.2017
IMCO_AM(2017)599726
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
447 - 697
Σχέδιο έκθεσης
Morten Løkkegaard
(PE597.391v01-00)
σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες
Πρόταση οδηγίας
(COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD))

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους:
PDF 639kWORD 255k
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου