27.3.2017
IMCO_AM(2017)599726
PAKEITIMAI
447 - 697
Pranešimo projektas
Morten Løkkegaard
(PE597.391v01-00)
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimais, suderinimo
Pasiūlymas dėl direktyvos
(COM(2015) 0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD))

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 702kWORD 176k
Teisinis pranešimas