27.3.2017
IMCO_AM(2017)599726
GROZĪJUMI Nr.
447 - 697
Ziņojuma projekts
Morten Løkkegaard
(PE597.391v01-00)
priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz produktu un pakalpojumu pieejamības prasībām
Direktīvas priekšlikums
(COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD))

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 589kWORD 198k
Juridisks paziņojums