27.3.2017
IMCO_AM(2017)599726
AMENDEMENTEN
447 - 697
Ontwerpverslag
Morten Løkkegaard
(PE597.391v01-00)
De onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de toegankelijkheidseisen voor producten en diensten
Voorstel voor een richtlijn
(COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD))

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 621kWORD 234k
Juridische mededeling