27.3.2017
IMCO_AM(2017)599726
POZMEŇUJÚCE NÁVRHY
447 - 697
Návrh správy
Morten Løkkegaard
(PE597.391v01-00)
Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, pokiaľ ide o požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb
Návrh smernice
(COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD))

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 641kWORD 270k
Právne oznámenie