16.2.2017
IMCO_AM(2017)599759
ИЗМЕНЕНИЯ
252 - 434
Проектодоклад
Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн
(PE595.745v01-00)
Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за преодоляване на блокирането на географски принцип и на други форми на дискриминация въз основа на националността, мястото на пребиваване или мястото на установяване на клиентите в рамките на вътрешния пазар и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО
Предложение за регламент
(COM(2016)0289 - C8-0192/2016 - 2016/0152(COD))

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 1074kWORD 173k
Правна информация