16.2.2017
IMCO_AM(2017)599759
POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
252 - 434
Návrh zprávy
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
(PE595.745v01-00)
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o řešení zeměpisného blokování a jiných forem diskriminace na vnitřním trhu kvůli státní příslušnosti, místu bydliště či místu usazení zákazníků a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES
Návrh nařízení
(COM(2016)0289 - C8-0192/2016 - 2016/0152(COD))

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech:
PDF 1075kWORD 138k
Právní upozornění