16.2.2017
IMCO_AM(2017)599759
MUUDATUSETTEPANEKUD
252-434
Raporti projekt
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
(PE595.745v01-00)
Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb siseturul asukohapõhist piiramist ja muul viisil diskrimineerimist kliendi kodakondsuse, elukoha või asukoha alusel ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ
Ettepanek võtta vastu määrus
(COM(2016)0289 - C8-0192/2016 - 2016/0152(COD))

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 917kWORD 134k
Õigusalane teave