16.2.2017
IMCO_AM(2017)599759
TARKISTUKSET
252 - 434
Mietintöluonnos
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
(PE595.745v01-00)
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maarajoitusten ja muiden asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan perustuvien syrjinnän muotojen torjumisesta sisämarkkinoilla ja asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta
Ehdotus asetukseksi
(COM(2016)0289 - C8-0192/2016 - 2016/0152(COD))

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 852kWORD 139k
Oikeudellinen huomautus