16.2.2017
IMCO_AM(2017)599759
PAKEITIMAI
252-434
Pranešimo projektas
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
(PE595.745v01-00)
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl geografinio blokavimo ir kitokių formų diskriminavimo dėl klientų pilietybės, gyvenamosios arba įsisteigimo vietos problemos sprendimo būdų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB
Pasiūlymas dėl reglamento
(COM(2016) 0289 - C8-0192/2016 - 2016/0152(COD))

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 1028kWORD 158k
Teisinis pranešimas