16.2.2017
IMCO_AM(2017)599759
GROZĪJUMI Nr.
252 - 434
Ziņojuma projekts
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
(PE595.745v01-00)
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko novērš ģeogrāfisko bloķēšanu un cita veida diskrimināciju klientu valstspiederības, dzīvesvietas vai uzņēmējdarbības veikšanas vietas dēļ iekšējā tirgū un groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Direktīvu 2009/22/EK
Regulas priekšlikums
(COM(2016)0289 - C8-0192/2016 - 2016/0152(COD))

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 1047kWORD 133k
Juridisks paziņojums