16.2.2017
IMCO_AM(2017)599759
AMENDAMENTELE
252 - 434
Proiect de raport
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
(PE595.745v01-00)
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind prevenirea geoblocării și a altor forme de discriminare bazate pe cetățenia sau naționalitatea, domiciliul sau sediul clienților pe piața internă și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE
Propunere de regulament
(COM(2016)0289 - C8-0192/2016 - 2016/0152(COD))

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 1059kWORD 138k
Notă juridică