16.2.2017
IMCO_AM(2017)599759
ÄNDRINGSFÖRSLAG
252 - 434
Förslag till betänkande
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
(PE595.745v01-00)
Förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder mot geoblockering och andra former av diskriminering på grund av kundernas nationalitet, bosättningsort eller etableringsort på den inre marknaden och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG
Förslag till förordning
(COM(2016)0289 - C8-0192/2016 - 2016/0152(COD))

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 848kWORD 139k
Rättsligt meddelande