3.4.2017
IMCO_AM(2017)602754
PAKEITIMAI
344 - 594
Pranešimo projektas
Ildikó Gáll-Pelcz
(PE599.728v01-00)
dėl nustatomų CE ženklu pažymėtų tręšiamųjų produktų tiekimo rinkai taisyklių
Pasiūlymas dėl reglamento
(COM(2016) 0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD))

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 552kWORD 240k
Teisinis pranešimas