3.4.2017
IMCO_AM(2017)602754
AMENDEMENTEN
344 - 594
Ontwerpverslag
Ildikó Gáll-Pelcz
(PE599.728v01-00)
Vaststelling van voorschriften inzake het op de markt aanbieden van bemestingsproducten met CE-markering en wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1069/2009 en (EG) nr. 1107/2009
Voorstel voor een verordening
(COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD))

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 558kWORD 233k
Juridische mededeling