3.4.2017
IMCO_AM(2017)602754
AMENDAMENTELE
344 - 594
Proiect de raport
Ildikó Gáll-Pelcz
(PE599.728v01-00)
Stabilirea normelor referitoare la punerea la dispoziție pe piață a produselor fertilizante cu marcaj CE
Propunere de regulament
(COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD))

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 585kWORD 200k
Notă juridică