3.4.2017
IMCO_AM(2017)602754
ÄNDRINGSFÖRSLAG
344 - 594
Förslag till betänkande
Ildikó Gáll-Pelcz
(PE599.728v01-00)
Fastställande av bestämmelser om tillhandahållande på marknaden av CE-märkta gödselprodukter
Förslag till förordning
(COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD))

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 548kWORD 196k
Rättsligt meddelande