30.11.2017
IMCO_AM(2017)613511
ИЗМЕНЕНИЯ
355 - 393
Проект на доклад
Марлене Мици
(PE612.231v01-00)
Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на единен цифров портал за предоставяне на информация, процедури и услуги за оказване на съдействие и решаване на проблеми и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012
Предложение за регламент
(COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD))

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 759kWORD 139k
Правна информация