30.11.2017
IMCO_AM(2017)613511
MUUDATUSETTEPANEKUD
355-393
Raporti projekt
Marlene Mizzi
(PE612.231v01-00)
Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse ühtne digivärav teabe ja menetluste ning abi- ja probleemilahendamisteenuste pakkumiseks ning millega muudetakse määrust (EL) nr 1024/2012
Ettepanek võtta vastu määrus
(COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD))

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 588kWORD 135k
Õigusalane teave