30.11.2017
IMCO_AM(2017)613511
TARKISTUKSET
355 - 393
Mietintöluonnos
Marlene Mizzi
(PE612.231v01-00)
Tietoja, menettelyjä sekä neuvonta- ja ongelmanratkaisupalveluja tarjoavan yhteisen digitaalisen palveluväylän perustaminen ja asetuksen (EU) N:o 1024/2012 muuttaminen
Ehdotus asetukseksi
(COM(207)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD))

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 509kWORD 135k
Oikeudellinen huomautus