30.11.2017
IMCO_AM(2017)613511
AMANDMANI
355 - 393
Nacrt izvješća
Marlene Mizzi
(PE1137349v01)
o Prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi jedinstvenog digitalnog pristupnika kao izvora informacija, postupaka, usluga podrške i otklanjanja poteškoća te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1024/2012
Prijedlog uredbe
(COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD))

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 731kWORD 109k
Pravna napomena