30.11.2017
IMCO_AM(2017)613511
PAKEITIMAI
355-393
Pranešimo projektas
Marlene Mizzi
(PE1137349v01)
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrųjų skaitmeninių vartų sukūrimo informacijai teikti, procedūroms atlikti ir pagalbos bei problemų sprendimo paslaugoms teikti, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012
Pasiūlymas dėl reglamento
(COM(207) 0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD))

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 743kWORD 136k
Teisinis pranešimas