30.11.2017
IMCO_AM(2017)613511
GROZĪJUMI Nr.
355 - 393
Ziņojuma projekts
Marlene Mizzi
(PE612.231v00-01)
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par vienotas digitālās vārtejas izveidi informācijas, procedūru, palīdzības un problēmu risināšanas pakalpojumu sniegšanai un par Regulas (ES) Nr. 1024/2012 grozījumiem
Regulas priekšlikums
(COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD))

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 749kWORD 110k
Juridisks paziņojums