30.11.2017
IMCO_AM(2017)613511
AMENDEMENTEN
355 - 393
Ontwerpverslag
Marlene Mizzi
(PE612.231v01-00)
over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de oprichting van één digitale toegangspoort voor informatie, procedures en diensten voor ondersteuning en probleemoplossing en houdende wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012
Voorstel voor een verordening
(COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD))

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 526kWORD 137k
Juridische mededeling