30.11.2017
IMCO_AM(2017)613511
POPRAWKI
355 - 393
Projekt sprawozdania
Marlene Mizzi
(PE1137349v01)
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia jednolitego portalu cyfrowego zapewniającego dostęp do informacji, procedur, usług wsparcia i rozwiązywania problemów oraz w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 1024/2012
Wniosek dotyczący rozporządzenia
(COM(207)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD))

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 686kWORD 137k
Informacja prawna