30.11.2017
IMCO_AM(2017)613511
AMENDAMENTELE
355 - 393
Proiect de raport
Marlene Mizzi
(PE612.231v01-00)
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind înființarea unui portal digital unic pentru a furniza informații, proceduri, servicii de asistență și soluționare a problemelor și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012
Propunere de regulament
(COM(207)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD))

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 609kWORD 139k
Notă juridică