30.11.2017
IMCO_AM(2017)613511
POZMEŇUJÚCE NÁVRHY
355 - 393
Návrh správy
Marlene Mizzi
(PE1137349v01)
o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení jednotnej digitálnej brány na poskytovanie informácií a pre postupy a služby pomoci a riešenia problémov a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012
Návrh nariadenia
(COM(207)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD))

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 837kWORD 136k
Právne oznámenie