30.11.2017
IMCO_AM(2017)613511
ÄNDRINGSFÖRSLAG
355 - 393
Förslag till betänkande
Marlene Mizzi
(PE1137349v01)
Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en gemensam digital ingång för tillhandahållande av information, förfaranden samt hjälp- och problemlösningstjänster och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012
Förslag till förordning
(COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD))

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 519kWORD 135k
Rättsligt meddelande