19.11.2018
IMCO_AM(2018)630491
AMENDAMENTELE
30 - 84
Proiect de raport
Maria Grapini
(PE628.618v02-00)
Instituirea programului „Vamă” pentru cooperare în domeniul vamal
Propunere de regulament
(COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD))

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 262kWORD 84k
Notă juridică