Το έγγραφο αυτό δεν είναι διαθέσιμο στη γλώσσα σας και σας προτείνεται σε μία άλλη γλώσσα εξ αυτών που εμφαίνονται στο εργαλείο επιλογής γλωσσών.

28.1.2019
IMCO_AM(2019)634500
AMENDMENTS
98 - 403
Draft opinion
Julia Reda
(PE632.028v01-00)
Preventing the dissemination of terrorist content online
Proposal for a regulation
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους:
PDF 655kWORD 175k
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου