28.1.2019
IMCO_AM(2019)634500
GROZĪJUMI Nr.
98 - 403
Atzinuma projekts
Julia Reda
(PE632.028v01-00)
Teroristiska satura izplatīšanas tiešsaistē novēršana
Regulas priekšlikums
(COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD))

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 677kWORD 166k
Juridisks paziņojums