25.7.2019
IMCO_AM(2019)639809
POZMEŇUJÚCE NÁVRHY
1 - 29
Návrh stanoviska
Svenja Hahn
(PE639.801v01-00)
Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2020 - všetky oddiely
(2019/2028(BUD))

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 200kWORD 74k
Právne oznámenie