25.6.2019
IMCO_DT(2019)638786
PRACOVNÝ DOKUMENT
Prípravný dokument pre návrh stanoviska k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2020
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
Spravodajkyňa: Dita Charanzová

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 109kWORD 48k
Právne oznámenie