25.6.2019
IMCO_DT(2019)638786
ARBETSDOKUMENT
Förberedande dokument för förslaget till yttrande om Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020
Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
Föredragande: Dita Charanzová

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 101kWORD 48k
Rättsligt meddelande