PDF 225kWORD 293k

 

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

 

IMCO(2017)0306_1

FORSLAG TIL DAGSORDEN

Møde

Mandag den 6. marts 2017 kl. 15.00-18.30

Bruxelles

Mødelokale: József Antall (6Q2)

Den 6. marts 2017 kl. 15.00-18.30

1.              Vedtagelse af dagsordenen

2.              Meddelelser fra formanden

3.              Godkendelse af protokollerne fra møderne

·           25.-26. januar 2017              PV – PE597.636v01-00

·           6. februar 2017              PV – PE599.640v01-00

·           9. februar 2017              PV – PE599.690v01-00

4.              Opdatering vedrørende trepartsforhandlinger og arrangementer

5.              Udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser

IMCO/8/05993

***I              2016/0070(COD)              COM(2016)0128 – C8-0114/2016

 

Ordfører for udtalelse:

Christel Schaldemose (S&D)

PA – PE597.610v01-00

Kor.udv.:

EMPL  –

Elisabeth Morin-Chartier (PPE)
Agnes Jongerius (S&D)

PR – PE582.163v01-00

 

·           Behandling af udkast til udtalelse

·           Frist for ændringsforslag: den 22. marts 2017 kl. 12.00

6.              Europæisk dagsorden for den kollaborative økonomi

IMCO/8/07659

 

Ordfører:

Nicola Danti (S&D)

PR – PE595.756v01-00
AM – PE599.597v01-00

 

·           Behandling af ændringsforslag

7.              Franchiseaftaler i detailsektoren

IMCO/8/08004

              2016/2244(INI)             

 

Ordfører:

Dennis de Jong (GUE/NGL)

PR – PE597.399v01-00
AM – PE599.674v01-00

Kor.udv.:

IMCO*

 

 

 

·           Behandling af ændringsforslag

8.              Tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser for så vidt angår tilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser

IMCO/8/05279

***I              2015/0278(COD)              COM(2015)0615 – C8-0387/2015

 

Ordfører:

Morten Løkkegaard (ALDE)

PR – PE597.391v01-00
AM – PE599.726v01-00
AM – PE599.675v01-00

Kor.udv.:

IMCO*

 

 

 

·           Behandling af ændringsforslag

9.              Håndtering af geografisk blokering og andre former for forskelsbehandling på grundlag af kundernes nationalitet, bopæl eller etableringssted i det indre marked

IMCO/8/06772

***I              2016/0152(COD)              COM(2016)0289 – C8-0192/2016

 

Ordfører:

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE)

PR – PE595.745v01-00
AM – PE599.724v01-00
AM – PE599.759v01-00

Kor.udv.:

IMCO*

 

 

 

·           Behandling af ændringsforslag

10.              Finansteknologi: Teknologiens indflydelse på finanssektorens fremtid

IMCO/8/08003

              2016/2243(INI)             

 

Ordfører for udtalelse:

Dita Charanzová (ALDE)

PA – PE595.754v01-00
AM – PE599.598v01-00

Kor.udv.:

ECON  –

Cora van Nieuwenhuizen (ALDE)

PR – PE597.523v01-00

 

·           Behandling af ændringsforslag

11.              Internetkonnektivitet med henblik på vækst, konkurrencedygtighed og samhørighed: et europæisk gigabitsamfund og 5G

IMCO/8/08472

              2016/2305(INI)             

 

Ordfører for udtalelse:

Antonio López-Istúriz White (PPE)

PA – PE597.470v01-00
AM – PE599.776v01-00

Kor.udv.:

ITRE  –

Michał Boni (PPE)

PR – PE597.728v02-00

 

·           Behandling af ændringsforslag

12.              Diverse sager

13.              Næste møder

·           den 13. marts 2017 kl. 19.00-20.30 (Strasbourg)

Juridisk meddelelse