PDF 461kWORD 293k

 

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

 

IMCO(2017)0306_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis

2017 m. kovo 6 d., pirmadienis, 15.00–18.30 val.

Briuselis

Salė: József Antall (6Q2)

2017 m. kovo 6 d. 15.00–18.30 val.

1.              Darbotvarkės tvirtinimas

2.              Pirmininkės pranešimai

3.              Posėdžių protokolų tvirtinimas:

·           2017 m. sausio 25–26 d.              PV – PE597.636v01-00

·           2017 m. vasario 6 d.              PV – PE599.640v01-00

·           2017 m. vasario 9 d.              PV – PE599.690v01-00

4.              Naujausia informacija apie trišalius dialogus ir renginius

5.              Darbuotojų komandiravimas paslaugų teikimo sistemoje

IMCO/8/05993

***I              2016/0070(COD)              COM(2016)0128 – C8-0114/2016

 

Nuomonės referentė:

Christel Schaldemose (S&D)

PA – PE597.610v01-00

Atsakingas komitetas:

EMPL  –

Elisabeth Morin-Chartier (PPE)
Agnes Jongerius (S&D)

PR – PE582.163v01-00

 

·           Nuomonės projekto svarstymas

·           Pakeitimų pateikimo terminas: 2017 m. kovo 22 d. 12.00 val.

6.              Europos bendro vartojimo ekonomikos darbotvarkė

IMCO/8/07659

 

Pranešėjas:

Nicola Danti (S&D)

PR – PE595.756v01-00
AM – PE599.597v01-00

 

·           Pakeitimų svarstymas

7.              Franšizė mažmeninės prekybos sektoriuje

IMCO/8/08004

              2016/2244(INI)             

 

Pranešėjas:

Dennis de Jong (GUE/NGL)

PR – PE597.399v01-00
AM – PE599.674v01-00

Atsakingas komitetas:

IMCO*

 

 

 

·           Pakeitimų svarstymas

8.              Valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimais, suderinimas

IMCO/8/05279

***I              2015/0278(COD)              COM(2015)0615 – C8-0387/2015

 

Pranešėjas:

Morten Løkkegaard (ALDE)

PR – PE597.391v01-00
AM – PE599.726v01-00
AM – PE599.675v01-00

Atsakingas komitetas:

IMCO*

 

 

 

·           Pakeitimų svarstymas

9.              Geografinio blokavimo ir kitokių formų diskriminavimo dėl klientų pilietybės, gyvenamosios arba įsisteigimo vietos vidaus rinkoje problemos sprendimas

IMCO/8/06772

***I              2016/0152(COD)              COM(2016)0289 – C8-0192/2016

 

Pranešėja:

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE)

PR – PE595.745v01-00
AM – PE599.724v01-00
AM – PE599.759v01-00

Atsakingas komitetas:

IMCO*

 

 

 

·           Pakeitimų svarstymas

10.              Finansinės technologijos. Technologijų poveikis finansų sektoriaus ateičiai

IMCO/8/08003

              2016/2243(INI)             

 

Nuomonės referentė:

Dita Charanzová (ALDE)

PA – PE595.754v01-00
AM – PE599.598v01-00

Atsakingas komitetas:

ECON  –

Cora van Nieuwenhuizen (ALDE)

PR – PE597.523v01-00

 

·           Pakeitimų svarstymas

11.              Interneto ryšys siekiant augimo, konkurencingumo ir sanglaudos. Europos gigabitinė visuomenė ir 5G ryšys

IMCO/8/08472

              2016/2305(INI)             

 

Nuomonės referentas:

Antonio López-Istúriz White (PPE)

PA – PE597.470v01-00
AM – PE599.776v01-00

Atsakingas komitetas:

ITRE  –

Michał Boni (PPE)

PR – PE597.728v02-00

 

·           Pakeitimų svarstymas

12.              Kiti klausimai

13.              Kiti posėdžiai

·           2017 m. kovo 13 d. 19.00–20.30 val. (Strasbūras)

Teisinis pranešimas