PDF 384kWORD 1035k

 

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

 

IMCO(2017)0306_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reuniune

Luni, 6 martie 2017, 15.00 - 18.30

Bruxelles

Sala: József Antall (6Q2)

6 martie 2017, 15.00 - 18.30

1.              Adoptarea ordinii de zi

2.              Comunicări ale președinției

3.              Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor

·           25-26 ianuarie 2017              PV – PE597.636v01-00

·           6 februarie 2017              PV – PE599.640v01-00

·           9 februarie 2017              PV – PE599.690v01-00

4.              Informații actualizate privind trilogurile și evenimentele

5.              Detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii

IMCO/8/05993

***I              2016/0070(COD)              COM(2016)0128 – C8-0114/2016

 

Raportoare pentru aviz :

Christel Schaldemose (S&D)

PA – PE597.610v01-00

Fond:

EMPL –

Elisabeth Morin-Chartier (PPE)
Agnes Jongerius (S&D)

PR – PE582.163v01-00

 

·           Examinarea proiectului de aviz

·           Termen de depunere a amendamentelor: 22 martie 2017, 12.00

6.              Agenda europeană pentru economia colaborativă

IMCO/8/07659

 

Raportor:

Nicola Danti (S&D)

PR – PE595.756v01-00
AM – PE599.597v01-00

 

·           Examinarea amendamentelor

7.              Funcționarea francizelor în sectorul comerțului cu amănuntul

IMCO/8/08004

              2016/2244(INI)             

 

Raportor:

Dennis de Jong (GUE/NGL)

PR – PE597.399v01-00
AM – PE599.674v01-00

Fond:

IMCO*

 

 

 

·           Examinarea amendamentelor

8.              Apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce privește cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor

IMCO/8/05279

***I              2015/0278(COD)              COM(2015)0615 – C8-0387/2015

 

Raportor:

Morten Løkkegaard (ALDE)

PR – PE597.391v01-00
AM – PE599.726v01-00
AM – PE599.675v01-00

Fond:

IMCO*

 

 

 

·           Examinarea amendamentelor

9.              Prevenirea geoblocării și a altor forme de discriminare bazate pe cetățenia sau naționalitatea, domiciliul sau sediul clienților pe piața internă

IMCO/8/06772

***I              2016/0152(COD)              COM(2016)0289 – C8-0192/2016

 

Raportoare:

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE)

PR – PE595.745v01-00
AM – PE599.724v01-00
AM – PE599.759v01-00

Fond:

IMCO*

 

 

 

·           Examinarea amendamentelor

10.              Tehnologia financiară: influența tehnologiei asupra viitorului sectorului financiar

IMCO/8/08003

              2016/2243(INI)             

 

Raportoare pentru aviz :

Dita Charanzová (ALDE)

PA – PE595.754v01-00
AM – PE599.598v01-00

Fond:

ECON –

Cora van Nieuwenhuizen (ALDE)

PR – PE597.523v01-00

 

·           Examinarea amendamentelor

11.              Conectivitatea la internet pentru creștere, competitivitate și coeziune: societatea europeană a gigabiților și tehnologia 5G

IMCO/8/08472

              2016/2305(INI)             

 

Raportor pentru aviz :

Antonio López-Istúriz White (PPE)

PA – PE597.470v01-00
AM – PE599.776v01-00

Fond:

ITRE –

Michał Boni (PPE)

PR – PE597.728v02-00

 

·           Examinarea amendamentelor

12.              Chestiuni diverse

13.              Reuniuni următoare

·           13 martie 2017, 19.00 - 20.30 (Strasbourg)

Notă juridică