PDF 318kWORD 293k

 

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

 

IMCO(2017)0306_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Måndagen den 6 mars 2017 kl. 15.00–18.30

Bryssel

Lokal: József Antall (6Q2)

6 mars 2017 kl. 15.00–18.30

1.              Godkännande av föredragningslistan

2.              Meddelanden från ordföranden

3.              Justering av protokoll från sammanträden

·           25–26 januari 2017              PV – PE597.636v01-00

·           6 februari 2017              PV – PE599.640v01-00

·           9 februari 2017              PV – PE599.690v01-00

4.              Uppdatering om trepartsmöten och evenemang

5.              Utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster

IMCO/8/05993

***I              2016/0070(COD)              COM(2016)0128 – C8-0114/2016

 

Föredragande av yttrande:

Christel Schaldemose (S&D)

PA – PE597.610v01-00

Ansv. utsk.:

EMPL  –

Elisabeth Morin-Chartier (PPE)
Agnes Jongerius (S&D)

PR – PE582.163v01-00

 

·           Behandling av förslag till yttrande

·           Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 22 mars 2017 kl. 12.00

6.              Europeisk agenda för delningsekonomin

IMCO/8/07659

 

Föredragande:

Nicola Danti (S&D)

PR – PE595.756v01-00
AM – PE599.597v01-00

 

·           Behandling av ändringsförslag

7.              Franchising inom detaljhandeln

IMCO/8/08004

              2016/2244(INI)             

 

Föredragande:

Dennis de Jong (GUE/NGL)

PR – PE597.399v01-00
AM – PE599.674v01-00

Ansv. utsk.:

IMCO*

 

 

 

·           Behandling av ändringsförslag

8.              Tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillgänglighetskraven för produkter och tjänster

IMCO/8/05279

***I              2015/0278(COD)              COM(2015)0615 – C8-0387/2015

 

Föredragande:

Morten Løkkegaard (ALDE)

PR – PE597.391v01-00
AM – PE599.726v01-00
AM – PE599.675v01-00

Ansv. utsk.:

IMCO*

 

 

 

·           Behandling av ändringsförslag

9.              Åtgärder mot geoblockering och andra former av diskriminering på grund av kundernas nationalitet, bosättningsort eller etableringsort på den inre marknaden

IMCO/8/06772

***I              2016/0152(COD)              COM(2016)0289 – C8-0192/2016

 

Föredragande:

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE)

PR – PE595.745v01-00
AM – PE599.724v01-00
AM – PE599.759v01-00

Ansv. utsk.:

IMCO*

 

 

 

·           Behandling av ändringsförslag

10.              Finansteknik: teknikens inverkan på finanssektorns framtid

IMCO/8/08003

              2016/2243(INI)             

 

Föredragande av yttrande:

Dita Charanzová (ALDE)

PA – PE595.754v01-00
AM – PE599.598v01-00

Ansv. utsk.:

ECON  –

Cora van Nieuwenhuizen (ALDE)

PR – PE597.523v01-00

 

·           Behandling av ändringsförslag

11.              Internetkonnektivitet för tillväxt, konkurrenskraft och sammanhållning: ett europeiskt gigabitsamhälle och 5G

IMCO/8/08472

              2016/2305(INI)             

 

Föredragande av yttrande:

Antonio López-Istúriz White (PPE)

PA – PE597.470v01-00
AM – PE599.776v01-00

Ansv. utsk.:

ITRE  –

Michał Boni (PPE)

PR – PE597.728v02-00

 

·           Behandling av ändringsförslag

12.              Övriga frågor

13.              Kommande sammanträde(n)

·           13 mars 2017 kl. 19.00–20.30 (Strasbourg)

Rättsligt meddelande