PDF 186kWORD 1174k

 

Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača

 

IMCO(2018)1121_1

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA

Sjednica

srijeda 21. studenoga 2018., 9:00 – 12:30 i 14:30 – 18:00

četvrtak 22. studenoga 2018., 9:00 – 12:30

Bruxelles

Dvorana: Altiero Spinelli (3G-3)

21. studenoga 2018., 9:00 – 12:30

1.              Usvajanje dnevnog reda

2.              Priopćenja predsjedateljice

3.              Odobrenje zapisnika sa sjednica od:

·           5. studenoga 2018.              PV – PE629.767v01-00

Izvješće o međuinstitucijskim pregovorima koji su u tijeku

4.              Usklađivanje zakona, propisa i administrativnih odredaba država članica u pogledu zahtjeva za pristupačnost proizvoda i usluga

IMCO/8/05279

***I              2015/0278(COD)              COM(2015)0615 – C8-0387/2015

 

Izvjestitelj:

 

Morten Løkkegaard (ALDE)

AM – PE599.675v01-00
AM – PE599.726v03-00

Nadležni odbor:

 

IMCO*

 

 

·           Izvještavanje odbora o pregovorima (članak 69.f stavak 3.)

5.              Ugovori o isporuci digitalnog sadržaja

CJ24/8/06371

***I              2015/0287(COD)              COM(2015)0634 – C8-0394/2015

 

Izvjestitelji:

 

Evelyne Gebhardt (S&D)
Axel Voss (PPE)

DT – PE585.510v01-00

Nadležni odbor:

 

IMCO, JURI

 

 

Izvještavanje odbora o pregovorima (članak 69.f stavak 3. Poslovnika)

6.              Primjena Direktive 2006/123/EZ o uslugama na unutarnjem tržištu, kojom se utvrđuje postupak obavještenja za programe izdavanja odobrenja i zahtjeve povezane s uslugama, i o izmjeni Direktive 2006/123/EZ i Uredbe (EU) br. 1024/2012 o administrativnoj suradnji putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta

IMCO/8/08987

***I              2016/0398(COD)              COM(2016)0821 – C8-0011/2017

 

Izvjestitelj:

 

Sergio Gutiérrez Prieto (S&D)

 

Nadležni odbor:

 

IMCO

 

 

·           Izvještavanje odbora o pregovorima (članak 69.f stavak 3.)

7.              Utvrđivanje pravila o stavljanju gnojidbenih proizvoda s oznakom CE na raspolaganje na tržištu

IMCO/8/06048

***I              2016/0084(COD)              COM(2016)0157 – C8-0123/2016

 

Izvjestitelj:

 

Mihai Țurcanu (PPE)

AM – PE602.754v01-00
AM – PE602.900v02-00

Nadležni odbor:

 

IMCO*

 

 

 

·           Izvještavanje odbora o pregovorima (članak 69.f stavak 3.)

------

8.              Zajedničke tužbe za zaštitu zajedničkih interesa potrošača

IMCO/8/12818

***I              2018/0089(COD)              COM(2018)0184 – C8-0149/2018

 

Izvjestitelj za mišljenje:

 

Dennis de Jong (GUE/NGL)

PA – PE627.034v01-00
AM – PE628.456v01-00

Nadležni odbor:

 

JURI* –

Geoffroy Didier (PPE)

PR – PE628.647v01-00

·           Razmatranje kompromisnih amandmana

9.              Bolja provedba i modernizacija propisa EU-a o zaštiti potrošača

IMCO/8/12813

***I              2018/0090(COD)              COM(2018)0185 – C8-0143/2018

 

Izvjestitelj:

 

Daniel Dalton (ECR)

PR – PE625.551v01-00
AM – PE627.947v02-00
AM – PE628.418v03-00

Nadležni odbor:

 

IMCO

 

 

·           Razmatranje kompromisnih amandmana

10.              Provedba Direktive 2011/7/EU o borbi protiv kašnjenja u plaćanju u poslovnim transakcijama

IMCO/8/12773

              2018/2056(INI)             

 

Izvjestiteljica:

 

Lara Comi (PPE)

PR – PE625.375v01-00
AM – PE629.463v01-00

Nadležni odbor:

 

IMCO

 

 

·           Razmatranje amandmana

11.              Uspostavljanje programa „Carina” za suradnju u području carine

IMCO/8/13625

***I              2018/0232(COD)              COM(2018)0442 – C8-0261/2018

 

Izvjestiteljica:

 

Maria Grapini (S&D)

PR – PE628.618v02-00

Nadležni odbor:

 

IMCO

 

 

·           Razmatranje amandmana

·           Razmatranje kompromisnih amandmana

12.              Uspostava instrumenta za financijsku potporu namijenjenu opremi za carinske provjere u okviru Fonda za integrirano upravljanje granicama

IMCO/8/13758

***I              2018/0258(COD)              COM(2018)0474 – C8-0273/2018

 

Izvjestitelj:

 

Jiří Pospíšil (PPE)

PR – PE628.634v01-00

Nadležni odbor:

 

IMCO

 

 

·           Razmatranje amandmana

·           Razmatranje kompromisnih amandmana

13.              Promicanje pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja

IMCO/8/13031

***I              2018/0112(COD)              COM(2018)0238 – C8-0165/2018

 

Izvjestiteljica:

 

Christel Schaldemose (S&D)

PR – PE627.635v01-00
AM – PE628.584v01-00
AM – PE628.476v01-00
AM – PE628.585v01-00

Nadležni odbor:

 

IMCO*

 

 

·           Razmatranje kompromisnih amandmana

* * *

21. studenoga 2018., 14:30 – 16:30

14.              Uspostava Programa za jedinstveno tržište, konkurentnost poduzeća, uključujući mala i srednja poduzeća, te europsku statistiku

IMCO/8/13604

***I              2018/0231(COD)              COM(2018)0441 – C8-0254/2018

 

Izvjestitelj:

 

Nicola Danti (S&D)

PR – PE628.465v01-00

Nadležni odbor:

 

IMCO*

 

 

·           Razmatranje amandmana

15.              Osiguranje od građanskopravne odgovornosti u pogledu upotrebe motornih vozila i izvršenje obveze osiguranja od takve odgovornosti

IMCO/8/13225

***I              2018/0168(COD)              COM(2018)0336 – C8-0211/2018

 

Izvjestiteljica:

 

Dita Charanzová (ALDE)

PR – PE629.546v01-00

Nadležni odbor:

 

IMCO

 

 

·           Razmatranje nacrta izvješća

·           Rok za podnošenje amandmana: 27. studenoga 2018., 12:00

16.              Sveobuhvatna europska industrijska politika u području umjetne inteligencije i robotike

IMCO/8/13328

              2018/2088(INI)             

 

Izvjestiteljica za mišljenje:

 

Dita Charanzová (ALDE)

 

Nadležni odbor:

 

ITRE* –

Ashley Fox (ECR)

 

·           Razmatranje nacrta mišljenja

21. studenoga 2018., 16:30 – 17:30

Zatvoreno za javnost

17.              Sastanak koordinatora

* * *

22. studenoga 2018., 9:00 – 9:30

18.              Jačanje konkurentnosti unutarnjeg tržišta uz pomoć razvoja carinske unije EU-a i upravljanja njome

IMCO/8/13379

              2018/2109(INI)             

 

Izvjestiteljica:

 

Virginie Rozière (S&D)

PR – PE629.492v01-00

Nadležni odbor:

 

IMCO

 

 

·           Razmatranje nacrta izvješća

22. studenoga 2018., 9:30 – 10:30

*** Elektroničko glasovanje ***

19.              Provedba Direktive o prekograničnoj zdravstvenoj skrbi

IMCO/8/13377

              2018/2108(INI)             

 

Izvjestiteljica za mišljenje:

 

Maria Grapini (S&D)

PA – PE623.966v01-00
AM – PE627.772v01-00

Nadležni odbor:

 

ENVI* –

Ivo Belet (PPE)

PR – PE628.580v01-00

·           Usvajanje nacrta mišljenja

20.              Bolja provedba i modernizacija propisa EU-a o zaštiti potrošača

IMCO/8/12813

***I              2018/0090(COD)              COM(2018)0185 – C8-0143/2018

 

Izvjestitelj:

 

Daniel Dalton (ECR)

PR – PE625.551v01-00
AM – PE627.947v02-00
AM – PE628.418v03-00

Nadležni odbor:

 

IMCO

 

 

·           Usvajanje nacrta izvješća

21.              Zajedničke tužbe za zaštitu zajedničkih interesa potrošača

IMCO/8/12818

***I              2018/0089(COD)              COM(2018)0184 – C8-0149/2018

 

Izvjestitelj za mišljenje:

 

Dennis de Jong (GUE/NGL)

PA – PE627.034v01-00
AM – PE628.456v01-00

Nadležni odbor:

 

JURI* –

Geoffroy Didier (PPE)

PR – PE628.647v01-00

·           Usvajanje nacrta mišljenja

*** Kraj elektroničkog glasovanja ***

22. studenoga 2018., 10:30 – 11:15

22.              Zakonodavni nadzor:
Provedba Direktive o stručnim kvalifikacijama i europskoj strukovnoj iskaznici

23.              Razno

24.              Sljedeće sjednice

·           6. prosinca 2018., 9:00 – 12:30 i 15:00 – 18:30 (Bruxelles)

* * *

22. studenoga 2018., 15:00 – 18:30

OTKAZANO

Posljednje ažuriranje: 12. studenog 2018.Pravna napomena